ZP-666
kucica-zrno-i-krava

ĐAVOLSKI DOBAR

ZP 666

(FAO 600)

ocena-karakteristika-hibrida

KARAKTERSTIKA HIBRIDA: KVALITET ZRNA:
  • zuban žutog zrna
  • visina biljke 200cm
  • klip konusan na visini 90cm
  • dužina klipa 25cm
  • 16 redova zrna na klipu
  • masa 1000 zrna 390g
  • skrob
  • prote
  • ulje
  • svarljivost cele biljke

71,6%

9,8%

5,6%

68,7%

Gaji se do 400 m n.v.

Gustina setve: 55-65.000 bilj./ha

Prinos: do 15 t/ha

Preporuka za gajenje
Odličan
Dobar
Prosečan
Veoma plodna zemlja check
Siromašna zemlja check
Gustina setve
Visoka check
Srednja check
Niska check
Silažni potencijal
Visok prinos check
Visok kvalitet check


prinos-za-ponos-traka