ZP-600

kucica-zrno-i-krava

ŠAMPION PRINOSA

ZP 600

(FAO 600)

ocena-karakteristika-hibrida

KARAKTERSTIKA HIBRIDA: KVALITET ZRNA:
  • zuban žutog zrna
  • visina biljke 260cm
  • klip konusan na visini 100cm
  • dužina klipa 29cm
  • 14-16 redova zrna na klipu
  • masa 1000 zrna 450g
  • skrob
  • prote
  • ulje
  • svarljivost cele biljke
74,5%

10,2%

5,0%

60,6%

Gaji se do 400 m n.v.

Gustina setve: 55-65.000 bilj./ha

Prinos: do 15 t/ha

Preporuka za gajenje
Odličan
Dobar
Prosečan
Veoma plodna zemlja check
Siromašna zemlja check
Gustina setve
Visoka check
Srednja check
Niska check
Silažni potencijal
Visok prinos check
Visok kvalitet check


prinos-za-ponos-traka