ZP-209

kucica-i-zrno

RANI HIBRID

ZP 209

(FAO 200)

KARAKTERSTIKA HIBRIDA: KVALITET ZRNA:
Za setvu na vašim
nadmorskim visinama,
za zakasnelu, naknadnu
i postrnu setvu:
  • skrob
  • prote
  • ulje
  • svarljivost cele biljke
70,0%
11,2%
5,6%
70,9%

Gaji se do 1000 m n.v.

Gustina setve: 75-80.000 bilj./ha

Prinos: do 9 t/ha

Preporuka za gajenje
Odličan
Dobar
Prosečan
Veoma plodna zemlja check
Siromašna zemlja check
Gustina setve
Visoka check
Srednja check
Niska check
Silažni potencijal
Visok prinos check
Visok kvalitet check
prinos-za-ponos-traka