ZP-735

kucica-zrno-i-krava

IZUZETNA SILAŽA

ZP 735

(FAO 700)

ocena-karakteristika-hibrida

KARAKTERSTIKA HIBRIDA: KVALITET ZRNA:
  • zuban žutog zrna
  • visina biljke 305cm
  • klip konusan na visini 140cm
  • dužina klipa 25cm
  • 14-16 redova zrna na klipu
  • masa 1000 zrna 420g
  • skrob
  • prote
  • ulje
  • svarljivost cele biljke
70,5%

9,3%

3,7%

71,6%

Gaji se do 300 m n.v.

Gustina setve: 55-60.000 bilj./ha

Prinos: do 14 t/ha

Preporuka za gajenje
Odličan
Dobar
Prosečan
Veoma plodna zemlja check
Siromašna zemlja check
Gustina setve
Visoka check
Srednja check
Niska check
Silažni potencijal
 300m  60-70.000 biljaka/ha  Silažne mase 60-70 t/ha
Visok prinos check
Visok kvalitet check


prinos-za-ponos-traka