gajenje-kukuruza

Istraživanje i razvoj – gajenje kukuruza

dr Milena Simić, Rukovodilac

Agrotehnika

dr Živorad Videnović
dr Života Jovanović
dr Branka Kresović
mr Miodrag Tolimir

Program istraživačkog rada obuhvata proučavanje agrotehničkih mera u uslovima prirodnog i irigacionog vodnog režima zemljišta u cilju stvaranja uslova za maksimalno korišćenje genetskog potencijala rodnosti hibrida i sorti. Eksperimentalna istraživanja se obavljaju sa aspekta izbora hibrida i sorti za različite agroekološke uslove, zatim plodoreda, obrade zemljišta, đubrenja, setve i zaštite od korova.

Laboratorija za agrohemiju

dr Vesna Dragićević

U Laboratoriji se verifikovanim metodama određuju osnovne vodne, fizičke i vazdušne osobine zemljišta kao i sadržaj pristupačnog N, P, K, S i humusa u zemljištu. Pored toga se proučavaju stimulatori rasta (prirodni i sintetički) radi postizanja intenzivnog nicanja biljke i boljeg korišćenja vode tokom vegetacije.

Laboratorija za korove

dr Milena Simić

U Laboratoriji se proučavaju načini suzbijanja ekonomski najštetnijih vrsta korova u ekosistemu kukuruza i soje, kao i ekološka bezbednost primene pojedinih mera suzbijanja korova. Takođe, proučavanja su usmerena na uspostavljanje integralnog sistema kontrole zakorovljenosti.. Ispituje se efikasnost novih herbicida za suzbijanje pojedinih vrsta korova u usevu kukuruza, soje i suncokreta. Takođe ocenjuje se reakcija komercijalnih linija kukuruza na herbicide novih grupa radi njihove bezbedne primene u proizvodnji semenskog kukuruza.

Preporuke za primenu agrotehničkih mera
Rad grupe uključuje i davanje preporuka za gajenje kukuruza, soje i suncokreta, kao i primenu herbicida u zaštiti od korova u različitim agroekološkim uslovima, što je posebno značajno u proizvodnji semena. Na osnovu analiza zemljišta daju se preporuke za đubrenje useva.