Javne nabavke

Javna nabavka dobara - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije br. M-9/14 Poziv za podnošenje ponuda JN br. M-9/14(.pdf 152KB) objavljeno 03.06.2014. Konkursna dokumentacija JN br. M-9/14 (.pdf 569KB) objavljeno 03.06.2014. Javna nabavka dobara - Hrana i piće za potrebe Instituta za kukuruz "Zemun Polje", po partijama, br. 11/14 Poziv za [...]